Як отримати і встановити газовий лічильник безкоштовно.

Поділюся своїм досвідом як в Києві отримати і встановити газовий лічильник – безкоштовно. У лютому 2019 звернувся із заявою у «Київгаз» і в березні лічильник вже був встановлений. Як це зробити, читайте нижче.

7 листопада 2018 року Верховний суд України (ВСУ) виніс постанову за позовом фізичних осіб до ПАТ «Криворіжгаз» про визнання права на забезпечення і встановлення споживачам індивідуальних газових лічильників в квартирах за рахунок облгазу. У своєму рішенні Верховний суд керувався, зокрема, нормами ст. 6 Закону України 16 червня 2011 № 3533-VI «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

ВСУ встановив, що «обов’язок встановити населенню індивідуальні прилади обліку природного газу, що дозволяють визначати обсяги споживання газу кожним окремим споживачем, покладено на газорозподільні організації. Такі споживачі не зобов’язані знаходити джерела фінансування зазначених лічильників і робіт по їх установці, оскільки відповідне фінансування вже закладено в тариф на оплату спожитого газу ».

З повним текстом рішення Великої палати Верховного Суду від 7 листопада 2018 з справі № 214/2435/17 (виробництво № 14-347цс18) можна ознайомитися за цим посиланням.

Дізнавшись про цю новину, я вирішив піти легким шляхом і на сайті kyivgaz.ua залишив онлайн-звернення на установку газового лічильника. Тижнів через три отримав відповідь, що це можливо буде зробити, але потрібно оплатити 2800-3000 грн (точно суму не пам’ятаю) і далі по тексту була описана причина, чому платна установка.

Мене така відповідь не влаштувала, я вирішив звернутися з письмовою заявою до «Київгаз». Знайшов інформацію, що з мого району проживання заявку на установку приймає  «Київгаз» (управління №7 Шевченківського району) “адреса г. Киев, ул. Гоголівська, 39-Б, другий кабінет (прийом вівторок і четвер з 9-00 до 17-00 ). Телефон 044 484-4110 (додзвонитися нереально). Голосіївський район так само обслуговується за цією адресою, лівий берег Києва не знаю точну адресу, якщо знаєте, напишіть у коментарях.

Вранці о 09:20 за цією адресою не було нікого, на написання заяви пішло 10 хвилин. Співробітники привітні, прийняли заяву і повідомили, що майстри зв’яжуться, коли будуть обслуговувати мікрорайон. Вони збирають заявки по сусідству і потім виїжджають встановлювати. Мій знайомий подав заяву на два тижні пізніше і вже через дев’ять днів у нього стояв газовий лічильник. Від подачі заявки до встановлення може піти до 60 днів.

Перед приїздом майстрів по установці, переконайтеся, що у вас в повному порядку газовий шланг та кран. Якщо давно не міняли, краще купите заздалегідь і вам замінять разом з установкою лічильника. Це ваша безпека і ваших же сусідів.

На фото показаний встановлений газовий лічильник. Він не великого розміру як може здатися, 3-4 роки тому в Києві встановлювали набагато більше із застосуванням газозварювання.

У коментарях поділіться своїм досвідом установки. Допоможіть інформацією іншим.

Версія російською мовою

Как получить и установить газовый счетчик бесплатно.

Поделюсь своим опытом как в Киеве получить и установить газовый счетчик – бесплатно. В феврале 2019 обратился с заявлением в «КиевГаз» и в марте счетчик уже был установлен.  Как это сделать, читайте ниже.

7 ноября 2018 года Верховный суд Украины (ВСУ) вынес постановление по иску физических лиц к ПАО «Криворожгаз» о признании права на обеспечение и установление потребителям индивидуальных газовых счетчиков в квартирах за счет облгаза. В своем решении Верховный суд руководствовался, в частности, нормами ст. 6 Закона Украины от 16 июня 2011 № 3533-VI «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

ВСУ установил, что «обязанность установить населению индивидуальные приборы учета природного газа, позволяющие определять объемы потребления газа каждым отдельным потребителем, возложена на газораспределительные организации. Такие потребители не обязаны находить источники финансирования указанных счетчиков и работ по их установке, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа».

С полным текстом постановления Большой Палаты Верховного Суда от 7 ноября 2018 по делу № 214/2435/17 (производство № 14-347цс18) можно ознакомиться по этой ссылке.

Узнав об этой новости, я решил пойти легким путём и на сайте kyivgaz.ua оставил онлайн-обращение на установку газового счётчика. Недели через три получил ответ, что это возможно будет сделать, но нужно оплатить 2800-3000 грн (точно сумму не помню) и далее по тексту была описана причина, почему платная установка.

Меня такой ответ не устроил, я решил обратиться с письменным заявлением в «КиевГаз». Нашел информацию, что из моего района проживания заявку на установку принимает  «КиевГаз» (управление №7 Шевченковского района)” адрес г. Киев, ул. Гоголевская, 39Б. второй кабинет (приём вторник и четверг с 9-00 до 17-00). Телефон 044 484-4110 (дозвониться нереально). Голосеевский район так же обслуживается по этому адресу, левый берег Киева не знаю точный адрес, если знаете, напишите в комментариях.

Утром в 09:20 по этому адресу не было никого, на написание заявления ушло 10 минут. Сотрудники приветливые, приняли заявление и сообщили, что установщики свяжутся, когда будут обслуживать микрорайон. Они собирают заявки по соседству и потом выезжают устанавливать. Мой знакомый подал заявление на две недели позже и уже через девять дней у него стоял газовый счётчик. От подачи заявки до установки может уйти до 60 дней.

Перед приездом мастеров по установке, убедитесь, что у вас в полном порядке газовый шланг и кран. Если давно не меняли, лучше купите зарание и вам поменяют вместе с установкой счётчика. Это ваша безопасность и ваших же соседей.

На фото показан установленный газовый счётчик. Он не большого размера как может показаться, 3-4 года назад в Киеве устанавливали намного больше с применением газосварки.

В комментариях поделитесь своим опытом установки. Помогите информацией другим.